Stiklkermena destrukcija

Stiklveida kermenis ir zelejveida masa, kas aizpilda aci. Tas sastav no 99% udens un 1% hialuronskabes un kolagena. Acs mugureja pola stiklveida kermenis ciesi piegul tiklenei, bet ar gadiem, saskidrinoties stiklveida kermenim, tas var atslanoties no tiklenes, kolagena skiedras kondensejas un stiklveida kermenis vairs nav ideali caurspidigs. „Musinas”, kas paradas acu prieksa, peldosi diegi, vai punkti acis ir sis stiklkermena destrukcijas izpausme. Vairuma gadijumu, sadi simptomi rodas dabiska novecosanas procesa rezultata, pec 65 gadu vecuma ta ir 75% cilveku. Tacu, ja rodas sadi simptomi, ka „zibenosana” vai „dzirkstelosana” tas liecina par tiklenes kairinajumu. Stiklkermenis atseviskas vietas vel ir piefiksets pie tiklenes un tas var radit tiklenes plisumus un tiklenes atslanosanos. Jebkura mineto simptomu gadijuma acu arsta apskati nevajag atlikt, jo tikai acu arsts var konstatet vai ta ir tikai dabiska acs novecosana, vai draudoss vai esoss tiklenes plisums.

Acu sapju, grausanas sajutas un apsartuma biezakais celonis ir sausas acs sindroms, ko var izraisit nepietiekosa acs mitrinasana ar asaram.