Mūsu komanda

Lasma Volksone

Medicinisko izglitibu ieguvusi Rigas Medicinas instituta. Pabeigusi internaturu un klinisko ordinaturu RMI pecdiploma apmacibas katedra, iegustot oftalmologa kvalifikaciju. Kops 1996. gada slimnicas “Gailezers” glaukomas kabineta vaditaja.
Daktere Volksone Latvija aizsaka glaukomas diagnostiku un arstesanu atbilstosi eiropas glaukomas vadlinijam,
ieviesot datorizetas perimetrijas metodi un acs iekseja spiediena noteiksanu ar “zelta standarta” metodi Goldmana tonometriju.
Kops 2003. gada dr. Volksone ir atbildigais petnieks starpautiskos multicentru petijumos, starptautisku publikaciju lidzautore un gramatas, “Acu slimibas” G. Laganovskas redakcija, lidzautore.

Simona Veldre

Ieguvusi Rigas Stradina universitates medicinas fakultates arsta diplomu. Kops 2010. gada  turpina studijas LU Mediciniskas pecdiploma izglitibas instituta un strada par arsti – rezidenti Rigas Austrumu Kliniskas universitates slimnicas acu klinika.
Praksei pievienojusies 2012. gada.
Praktize, ka visparejais oftalmologs ar padzilinatu interesi acu prieksejo dalu saslimsanas, tiklenes slimibas un kataraktas kirurgija.
Ir Eiropas kataraktas un refraktivas kirurgijas asociacijas biedre, regulari pilnveido savas zinasanas starptautiskos kongresos un praktiskos seminaros.