Katarakta

Katarakta ir acs lecas vai tas kapsulas pilnigs vai dalejs apdulkojums, kas parasti notiek normala novecosanas procesa. Cilvekiem pec 60 gadu vecuma, tas ir redzes pasliktinasanas galvenais iemesls.
Redzes asums pakapeniski pazeminas, „ pasaule klust peleka, miglaina”. Reizem ir prieksmetu dubultosanas, skatoties ar vienu aci. Transporta lidzeklu vaditajiem viens no pirmajiem kataraktas simptomiem ir redzes pasliktinasanas, braucot tumsa. Riska faktori ir neveseligs dzives veids, smekesana, alkohola lietosana, tuvredziba, cukura diabets u.c . Kataraktas simptomu progresesanas atrums ir individuals. Sakuma stadija redze var klut nedaudz miglaina un rodas tuvredziba. Tiem, kas taluma redzejusi labi, bet lasisanai lietojusi brilles, rodas nepieciesamibas pec brillem taluma, bet lasit var bez brillem.

Kataraktu nevar izarstet ar acu pilieniem, tabletem, lazeru vai acu vingrinajumiem. Vienigais kataraktas arstesanas veids ir kirurgisks. Ar ultraskanu lecu sadala, izvada no acs un implante aci elastiga materiala maksligo lecu.

Profilaksei velams lietot specialus acu vitaminus un antioksidantus, kas var aizkavet kataraktas progresesanu.